سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه 
مدیر گروه ادیان و مذاهب 
1382/07/01 
 
اجرائى 
همکاری 
موسسه آینده روشن 
مدیر گروه تاریخ مهدویت 
1383/07/01 
 
اجرائى 
همکاری 
موسسه امام صادق(ع) 
دبیر دانشنامه کلام اسلامى 
1384/07/04 
 
علمى،اجرائى 
همکاری 
حوزه علمیه قم 
استاد راهنما 
1385/07/03 
 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
موسسه امام صادق(ع) 
استاد راهنما 
1384/07/04 
 
علمى،پژوهشى 
تدریس 
موسسه امام صادق(ع) 
مدرس 
1384/07/04 
 
تاریخ ادیان 
تدریس 
موسسه امام صادق(ع) 
مدرس 
1384/07/04 
 
مذاهب کلامى 
تدریس 
موسسه امام صادق(ع) 
مدرس 
1384/07/04 
 
کلام استدلالى 
تدریس 
موسسه مذاهب اسلامى 
مدرس 
1385/07/03 
 
تاریخ ادیان